Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 17th, 2013

 PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:    17:30  –  Herfsvreugdekoor

                    19:00  –  UK vergadering – Die Sentrum       

Dinsdag        Wyksbyeenkomste in alle wyke

                     Leraarsbidure wyke 12, 13, 24 & 33             

Woensdag:   05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie             

                     09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                     19:00  –  Authentic Manhood II – Die Kerk

In die Nuus