Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 21st, 2013

JEUGPROGRAM

Woensdag:    16:00 – 17:00  – KIX  (Voorskool tot Gr 3) –  Simson, die “liggaamsbouer”

                      17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6) – Twyfelende Thomas

                      18:00 – 19:00 – CHOMPS  (Gr 7) – “Suurdeeg”

Donderdag:   19:00 – Jong werkendes  

Vrydag:         19:00 – Geen Koffiekroeg

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:      17:30  –   Herfsvreugdekoor oefen

                      19:00  –   Dagbestuur vergader – Die Sentrum

                      20:00  –  Finansies vergader – Carien se kantoor

Dinsdag:        Leraarsbidure – Uitsig, Uitsig Suid, Bordeaux, Albatros

                      Wyksbyeenkomste in alle wyke

Woensdag:    05:45    Bybelstudie  – Konsistorie             

                      09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                      18:00  –  Diensteverhoudings  vergader – Moederskamer

                      19:00  –  Jeugbediening  –  Die Sentrum

                                    Authentic Manhood II  –  Kerk

                      20:00  –  Oop gesprek Gemeentesang – Konsistorie

Donderdag:    05:30 –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

Saterdag:       Gemeentestap

In die Nuus