Auto Draft

Deur : Skriba  /  October 6th, 2013

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:     17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

                        18:00 – Aktuelesakebediening   –  Die Sentrum

                                       Barmhartigheidsdiens   –  Konsistorie

                        19:00 –  Gemeentebediening   – Konsistorie

                                       Jeugbediening  –  Die Sentrum

Dinsdag:        07:30 –  Bybelstudie

                        09:00 –  Vrouebiduur – Bekers op jou rak

                                        Leraarsbidure – Wyke 27 & 32

Woensdag:   09:30 –  Snr Burger Koorfees

Donderdag:   05:30 –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

                         18:00 –  Diensteverhoudings  –  Moederskamer

                         19:00 –  Eiendomme – Konsistorie

                                        Getuienisbediening – Jeuglokaal

 

JEUGPROGRAM

Woensdag:   16:00 – 17:00  – KIX  (Voorskool tot Gr 3) ­– Ek wil ‘n Sendeling wees

                         17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6) – Heilig.  Wie ek?

                         18:30                – Matriekete

In die Nuus