Auto Draft

Deur : Skriba  /  July 23rd, 2016

Maandag:

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

18:00 – DvB & Gemeentebediening

19:00 – Aktueel & Jeug

Dinsdag:

07:30 – Bybelstudie/Gebedsgroep

Leraarsbiduur:  Wyke 1,2,9,10 & Spruitr.

Wyksbyeenkomste

Woensdag:

09:00 – Gebedsgroep

10:00 – Vreugdediensverg

19:00 – Eiendomme / Getuienis

19:00 – Jongwerkendes

Donderdag:  

05:30 – Bybelstudie/Gebedsgroep

19:00 – Dissipelskap groep

PREEKBEURTE – 31 JULIE 2016

09:30 – Oggenddiens – Ds NJ v As

(Kol 3: 1 – 11)

19:00 – Aanddiens – Ds Jan Grobbelaar

In die Nuus