Hierdie Sondag

SKAKELS NA ONS SOSIALE  PLATFORMS

 

40 Dae Reeks Donderdag aande skakel:

https://us02web.zoom.us/j/85051947576

Meeting ID: 850 5194 7576

 

Facebook:

https://www.facebook.com/wellingtonoos

 

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCHoXw0ZJ525s6ZMMQ9naNTg

 

Instagram:

@ngk_wellington_oos

 

Anchor Podcast:

https://anchor.fm/cornis-botha

 

Zoom Kuierkerk:

https://us02web.zoom.us/j/83211608426

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK

JES 65:24

 

Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed verhoor.

 

 

 

Gebedsbulletin

GEBEDSRIGLYNE VIR AUGUSTUS 2020

Nota: Dit is die vyfde andersoortige gebedsriglyn na inperking en u sal opmerk dat dit nie soos in die verlede opgedeel is in dagstukkies nie. U kan dit op verskillende wyses gebruik; een saak gedurende ’n week of een saak per dag soos die Gees u lei. Mag dit u lei tot ’n innige verhouding met ons Hemelse Vader.

In Luk. 11 sê een van Jesus se dissipels; “Here leer ons bid……..   ” In Luk. 9 het Jesus; “na die hemel opgekyk en die seën gevra” en in Joh. 17 staan daar; “Jesus het na die hemel opgekyk en gesê…..(Jesus bid vir sy dissipels). In Getsemani het Jesus “gekniel en gebid…” Luk. 22:41

Verootmoediging: Dink na oor u gebedsgewoontes en dink daaroor dat gebed begin oor verwondering oor God en oor wie God is: “….hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van Hom vra”. Luk. 7:11. Wanneer ons bid, bid ons in ’n gesindheid van afhanklikheid tot die enigste God wat ’n verskil kan maak. Lees die gebede van Nehemia; Daniel; Jona uit die maag van die vis en die noodroep van sy dissipels in Matt. 8:25 “Here red ons…!”

Verloop van die inperking:  Na vier maande van inperking sukkel ons om ons gedagtes te orden en positief te dink. Wanneer ons wegkyk van onsself, besef ons daar is mense wat groter trauma beleef in hierdie tyd. Dank die Here dat u nog gesond is en dank Hom vir die 58% herstelkoers. Bid vir hulle wat nie hul geliefdes in hospitale kan besoek nie, die vrees om hulle nooit weer te sien nie en dat hulle nie afskeid kan neem wanneer hul sterf nie. Vra die Here om in sy liefde en omgee, rustigheid te bring, vrede te vestig  en die verloop van die virus in te perk. “Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge.” Jes. 44:6 en 7

Nuus van die dag:    Kom ons kweek die gewoonte aan om oor die nuus van die dag met die Here te gesels. Menigmaal is die nuus ontstellend en getuig van ’n dieperliggende onvrede wat heers. Taxi’s, vakbonde, protesoptogte, bendegeweld, plaasaanvalle en grondbesetting oorheers die nuus en toon die onvermoë van die beskermingsmagte om wet en orde te handhaaf. Gesels oor dié sake met die Here(elke dag) en vra dat sy Gees mense sal leer om ander te respekteer, eerbied vir God sal toon en vrede sal najaag. “Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde” Ef. 4:2. “Die volk was vervul met ontsag vir die Here” Hagg 1:12

Onderwys: Die toemaak van skole vir vier weke is met ontsteltenis ontvang. Wanneer een van die woordvoerders sê dat 9 mljoen kinders hul eerste en dikweks enigste maaltyd by die skool kry, besef ons hoe groot die nood is. Net die Here kan ons deur hierdie omstandighede help. Kenners vertel hoe die gebeure kinders psigies affekteer en ons kan maar net soos die dissipels in die boot roep: “Here, red ons….!”(Matt. 8:25). Oor die hele land hang ’n wolk van ontevredenheid, gebrek aan leierskap en ons vind dit moeilik om die pad vorentoe te sien. Goddank, gelowiges kry krag uit die Woord van God: “Die Here is die enigste God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie…(vers 31) maar die wat op die Here vertrou,  kry nuwe krag” Lees Jes. 40:28 tot 31.Pleit ter wille van leerders se toekoms dat die Here hier wysheid sal gee aan besluitnemers.

Ekonomie: Uit bostaande skrifgedeeltes put ons krag wanneer ons as gelowiges oor die sukkelende ekonomie van ons land gesels. Die boer op die Lesotho grens sê “As die Here ons nie vanjaar help nie, sal dit die eerste keer wees”. Rentekoerse is die laagste in jare en mense wat uit hul rente leef kry baie swaar om te oorleef. Sommiges  is van mening dat die beperkende regulasies die probleem van hongersnood en wanvoeding vererger. Hier het ons ’n omdraai-strategie nodig wat inkomste kan genereer vir dié wat sukkel.  God self sê: “Ek weet wat Ek vir julle beplan…. voorspoed en nie teenspoed nie” en ons bid; ‘Here maak dit waar in ons tyd!’    U kan maar met vrymoedigheid oor die sake met die Here gesels – ons doen dit in afhanklikheid en omgee vir die wat swaarder kry as ons.

Ten slotte – SKEP MOED! Ps. 85 vanaf vers 10: “Waarlik, uitkoms is naby vir die wat Hom dien: Hy sal sy reddened mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar omhels; trou sal uit die aarde opspruit, geregtigheid sal uit die hemel afkom. Die Here sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee. Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan en ’n pad maak vir sy toekoms.”

@@@

Nuus
Verjaarsdae

VERJAARDAE

 

9 AUGUSTUS

Maritza Bredenhand

Corrie Visser

 

10 AUGUSTUS

Anita De Waal

Jaco Janse van Rensburg

Willie Liebenberg

 

11 AUGUSTUS

Marie Burger

Karin De Bruyn

Meeka Fick

André Gilliland

Stephen Le Roux

Attie Steenkamp

Andries Van der Merwe

Suzanne Wüst

 

12 AUGUSTUS

Marlene Ackermann

Pieter Theron

Dalene Von Molendorff

 

13 AUGUSTUS

Doreen Bekker

Elandri Coetzee

Gert Engelbrecht

Markus Fouché

André Kotzé

Mia Kotzé

Emile Lützeler

Anton Nel

Henk Slabber

Tommie Visagie

 

14 AUGUSTUS

Adriana Nel

Nico Vermaak

 

15 AUGUSTUS

Hans Gadinger

Gideon Louw

Henk Strijdom