Hierdie Sondag

SKAKELS NA ONS SOSIALE  PLATFORMS

 

Facebook:

https://www.facebook.com/wellingtonoos

 

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCHoXw0ZJ525s6ZMMQ9naNTg

 

Instagram:

@ngk_wellington_oos

 

Anchor Podcast:

https://anchor.fm/cornis-botha

 

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK

MIGA 7:7

Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir die God wat my red.
My God sal my gebed verhoor.

Gebedsbulletin
GEBEDSRIGLYNE

GEBEDSRIGLYNE VIR SEPTEMBER 2020

Interessant hoe omstandighede ons gemoedstoestand bepaal. Vir 5 maande was ons ingeperk en die moedeloosheid het hoog in die blom gestaan. Skielik is ons in vlak 2 en van hier tot in Middelburg tel ons gemoedsverandering op wat mense (hoewel agter maskers) laat lag. Ps. 89 word waar, die Here sê “Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie, my trou nie verbreek nie….Ek sal nie een van my beloftes terugtrek nie”(vers 34 en 35).

Verootmoediging:   In ons stilword voor die Here, dink ons na oor 5 maande van inperking, ons belewenis, die getuienis  van vriende, die prediking en ons kom onder die indruk dat die Here maar altyd daar was. Ons dink aan die gebed van Moses: “Leer ons ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom” Ps. 90:12.

Seisoene:  Ons kan die Here net loof en prys vir oorvloedige reën en sneeu in die berge. Die damvlakke getuig van die goedheid van die Here. Mense kom terug van die Weskus en Namakwaland en is in vervoering oor die blommeprag en ons dink aan die lenteliedjies wat ons kleintyd gesing het(Hoe gaan hy nou weer…Al die veld is vrolik?). Here, net u kan so saai en laat groei! “U het oorvloedige reëns laat uitsak, o God, U het u verdorde land weer lewe gegee”. Ps. 68:10

Covid-19:   Dit was nie alles sleg nie – dit het ons getoon waarsonder ons kan klaarkom, ons het besef wat in die lewe vir ons kosbaar is en waarvoor ons dankbaar kan wees. God se goedheid blyk uit die gees van omgee van mense. Ons het ontdek: “Maar vir my is die Here ’n veilige vesting, my God is die rots waar ek kan skuil”. Ps. 94:22. Dank die Here vir wat u oor die afgelope 5 maande ervaar het, mag u onder die besef  kom: “Hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninlike mag!” Ps. 93:4

Onderwys:    Die onsekerheid, kommer en onrustigheid rondom onderwys bly – die Dept. soek 22 000 plaasvervangende onderwysers vir matrieks alleen – die staat het nie meer geld vir aflos onderwysers nie ens. ens. ons harte gaan uit na die jongmense en hul ouers wat onder hierdie omstandighede hul dae in kommer deurbring. Ons bid dat daar op een of ander wyse tog rustigheid en uitkoms sal kom, want dis net ons Here wat hier raad het! “Kom, kinders, luister na my! Ek wil julle leer hoe om die Here te dien…….” en wat daarop volg in Ps. 34:12

Kerkbywoning:     Ons gemeente begin DV op 13 September met die reëling om, onder die inperking maatreels, weer kerkdienste by te woon. Die ervaring van gemeentes wat reeds daarmee begin het, is dat mense aanvanklik nie in groot getalle opkom nie. Miskien raak dit later beter. Bid asseblief dat die dienste wat hier en oor die land gehou word, sal lei tot opbou van gemeentes en diep geestelike groei by lidmate. Bid en vra dat ons weer sal kan doen wat Paulus aan die Efesiërs skryf:  “….laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here”. Ef. 5:18 – 20.

Geestelike Leiers:       In die verbeelding is die kudde verstrooi oor die vlaktes van Utube, TV, Whatsapp, radio en herders vind dat minder as die toelaatbare aantal registreer om eredienste by te woon. Bid asseblief vir die fisiese kerk van die Here Jesus, dat mense weer die gemeenskap van gelowiges sal opsoek en dat Amos 8:11 weer waar sal word: “Maar daar kom dae, sê  die Here my God, dat Ek ’n honger oor die aarde laat kom: ’n honger nie na kos nie, ’n dors nie na water nie, maar om die woord van die Here te hoor”.

Lofprysing:       Interessant iemand sê “ons het in die inperkingstyd nader aan mekaar gekom ten spyte van ‘keep your distance”. Iemand anders sê “God slaan ’n reguit hou met ’n krom stok” hoe wonderlik is dit om te hoor hoe getuig mense oor God se goedheid en sy sorg in die grendeltyd. Joël 2 sê: “Die Here het vir sy land opgekom…juig tot eer van die Here julle God, want Hy het die reëns betyds laat kom, Hy het die vroeë en laat reëns soos vroeër gegee……” Lees die blye loflied hardop as gebed tot God die Onderhouer van sy skepping!

Verjaarsdae

29 NOVEMBER

Michiel De Kock

Zelda Nel

Stefan OÉhley’

Braham Oberholzer

Trudie Spangenberg

Wil Theunissen

 

30 NOVEMBER

Viljé Barkhuysen

Schalk Crouse

Piet Hugo

Gloumarie Steenkamp

Jaco Steenkamp

Hugo Van Dyk

 

1 DESEMBER

Margarite Scheepers

Elmarie Visser

 

2 DESEMBER

Lennox Ochse

 

3 DESEMBER

Wynand Lochner

Nico Van der Merwe

 

4 DESEMBER

Hanneke Fouché

Jurgen Lützeler

Gerhard Strydom

 

5 DESEMBER

Paul Ackermann

Tina Erasmus

Adele Foot

Irene Matthee

Daniel Swart

Jacques Van der Spuy

Cecily Victor