Afkondigings

LET ASB OP DAT KERKKANTOOR SE NOMMER VERANDER HET 

Kontak ons asb op – 078 665 5481

DS NJ SE LANDLYN IS GESTOP.  HY SAL OP DIE VOLGENDE NOMMER BESKIKBAAR WEES.

084 584 1331

 

ONS VRA DAT U VIR DIE VOLGENDE PERSONE VOORBIDDING SAL DOEN

Chris Bester 

Heleen Wolmerans

Gert Engelbrecht

Sandra Coetzee

Ruben Colling

Annelize Van Tonder Paarl wyk

Jasper Visser

Anja Mostert

Piet Le Roux

Sanet Crous

 

VERLOF VAN PREDIKANTE & KERKKANTOOR

Ds NJ Van As: 13 -19 Desember 2021  & 3-17 Januarie 2022

Ds Cornis Botha: 20 Desember 2021 – 2 Januarie 2022

NEEM KENNIS: Die Kerkkantoor sluit op 15 Desember 2021 en sal weer open op 3 Januarie 2022

 

KERKRAADSBESLUITE GENEEM OP 8 NOVEMBER

Die kerkraad deel graag die volgende besluite met die gemeente:

 1. Aanddienste

  Onsekerheid oor die pandemie maak die beplanning rondom aanddienste baie moeilik.  Aanddienste word vir eers nie gehou nie, maar die KR onderneem om te kyk na alternatiewe bedieninge op ‘n Sondagaand.

 1. Kerk se bussie

  Bussie is verkoop aan HAM

 1. ArbeidershuiseGardeniastraat

  Onderverdeling is op dreef.  Volgende stap is om aparte riool-aansluitings te skep.  Eiendomskommissie gee aandag.

      4. Sluiting van kerkkantoor

  Kantoor sluit 15 Desember en open op 3 Januarie 2022

 

WELLINGTON-OOS KOSKAS
Ons is alweer in die laaste trek van die jaar. Soos u weet raak dit nou die tyd van die jaar wat almal ‘n bietjie wegbreek en gaan rus. Ons wil egter vir elkeen van u vra om dit in u harte te vind om die koskas projek te ondersteun. Ons maak nou kospakkies op vir 2 maande a.g.v die vakansie. Die volgende nie bederfbare produkte word benodig asook so ‘n klein bietjie bederf vir die feesseisoen:

ONS BENODIG:

Meel, suiker, blikkies kosse, konfyt, peanut botter, kookolie, pasta, rys, toiletware, waspoeier, skoonmaakmiddels en dan natuurlik ietsie lekker vir kersfees soos lekkers, koeldrank, chips en koekies.

Baie dankie aan diegene wat reeds en getrou gegee het met ‘n oop hart. Ons waardeer dit opreg.

 

HUGENOTE KOLLEGE VRA

Die ECD/VKO afdeling het ‘n behoefte aan ‘n lokaal waar studente blootgestel kan word aan die toepassing van die teorie in praktyk. ‘n Lesinglokaal is by Stoneman omskep om aan die behoefte te voorsien. Die fasiliteerders benodig toerusting om ‘n voorbeeld daar te stel/skep van ‘n voorskoolse klas  met apparaat, hulpmiddels en meublement. Studente kry die geleentheid om fisies lesse aan te bied, groeponderrig in te oefen en ‘n dagprogram te volg.

Sodoende word hulle ten volle voorberei vir hul loopbaan in VKO/ECD.Hierby aangeheg is ‘n “wish list” van benodigdhede om die lokaal te kan toerus.  Hiermee vra ons dan vir skenkings van enige van die items op die “wish list”, iets wat u dalk in die huis het en nie meer benodig nie.  Dit sal baie waardeer word.  

U kan skenkings na my kantoor bring – kantoor 27 by die hoofgebou.

Baie dankie!

Groete Mareleine

Wish list: New ECD Classroom for Practical Training

(Age group: Babies up to 6 years)

 • A carpet or foam / rubber blocks to form a carpet
 • Hoops, cones, bats, balls (different sizes and types)
 • Beanbags (small to catch and throw)
 • Colourful cushions
 • Lego / Duplo / Wooden Blocks
 • Educational games
 • Puzzles
 • Small plastic tables, chairs
 • Reading books
 • Art aprons, paint, paintbrushes, glue, crayons, koki’s
 • Educational posters e.g. my body, farm animals, insects, wild animals etc.
 • Baby mattress
 • Activity mat for babies
 • Baby toys, soft toys etc.
 • Baby bottles, blankets
 • Plastic container for water and sand play e.g. Large plastic shell
 • Plastic containers to use as storage
 • Paper, scrap paper, magazines etc.

♥ Thank you for your help to better equip our      

    ECD students. 

 

JEUG NUUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons motiveer ouers om die Dink Jeug App af te laai en te gebruik in hul gesinne🌿

 

WELLINGTON-OOS KOSPAKKIES

Die gemeente se kospakkie projek gaan voort soos in die verlede o.l.v. Helandi Smith. Indien u finansieel wil bydra vir nood in die gemeente kan u inbetaal op die gemeente se rekening nr.  430 580 116 ABSA met verwysing Alimentasie of noodfonds. Baie dankie vir u ondersteuning in die tyd. U is ook welkom om enige iets nie berfbaar na die kantoor te bring.

Ons wil van die geleentheid gebruik maak om almal te bedank vir hul bydrae in die tyd van nood.

ONS ZAPPER & BANKBESONDERHEDE

Zapper Afkondigings - Copy

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKBESONDERHEDE

NG Kerk Wellington-Oos                   

ABSA                                                   

Rekno:  430 580 116                            

Takkode:  632 005                               

Verw:  Naam + wyk + waarvoor

Verjaarsdae

BAIE GELUK AAN ELKEEN  MET  U VERJAARDAG.

05 DESEMBER

Ackermann, Paul
Foot, Adele
Matthee, Irene
Swart, Daniël
Van der Spuy, Jacques
Victor, Cecily

06 DESEMBER

Botha, Minke
Gilliland, Gustav
Hugo, Lené
Hurter, Eloïse
Lochner, Antoinette
Ollewagen, Sarie

07 DESEMBER

Cloete, Julia
Delport, Amelia
Joubert, Marí
Linde, Joshua
Smit, Hanke
Victor, Nina

08 DESEMBER

Agenbag, Wilma
Fourie, Du Toit

09 DESEMBER

Coetzee, Marnus
Gilliland, Lumari
Rheeder, Johanna
Smith, Anita
Strachan, Joánndri

10 DESEMBER

Hertz, Karien
Rossouw, Ansu
Van Der Merwe, JJ
Vermeulen, Sonja

11 DESEMBER

De Jager, Natasha
Le Roux, Nico-Merwe
Van Der Merwe, Helmien
Van Rooyen, Mian