Afkondigings

 

praying-hands-background_23-2148003586 (2)

 

 

 

 

ONS VRA DAT U VIR DIE VOLGENDE PERSONE VOORBIDDING SAL DOEN

Ansie Basson

Piet Le Roux

Marguerite Liebenberg

Sanet Crous

John Smith

Leana Hardy

Paul Stemmet

Wettie Du Toit

Heleen Wolmerans

Jannie Swart

Carien Grobbelaar

John MacKinnon

Conrad Du Bois

Maritza Rautenbach

Edward Jones

Joan Schreuder

Mariana Van Dyk 

 

DIE DOKTER HET BEVESTIG!!!!

Baie geluk aan Ds Cornis en Elsjé met die swangerskap.

Picture1

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE OOIEVAAR HET KOM KUIER!!!

Baie geluk aan Robert Riedel en sy vrou met die geboorte van hul baba.

 

DIE WEEK SE BELANGRIKE DATUMS!!

WÊreld biddag vir mans (002)

 

 

 

 

 

 

 

Wereldbiddag vir Vroue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFKONDIGINGS

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Let daarop dat Wêreldbiddag  vir vroue by Wellington-Oos nie die 5de sal plaasvind nie, maar wel die 9de Maart 09:00 saam met vrouebiduur.

 

OPSOMMING VAN BESLUITE GENEEM OP ‘N KR VERGADERING GEHOU OP 22 FEBRUARIE 2021

 • Oggenddienste: Daar sal voortaan in die interim twee oggenddienste gehou word aangesien heelwat meer gemeentelede as die maksimum van 50 per diens tans graag wil bywoon.
 • Fondsinsamelings: Heelwat meer fondsinsamelingsgeleenthede  sal gedurende die jaar plaasvind om finansiële tekorte (a.g.v. die effekte van die Covid-19 pandemie) te help aanvul.
 • Aflê van belydenis van geloof: Met slegs 50 mense toegelaat per erediens, sal ‘n innoverende oplossing gekry moet word aangesien die belydenis-afleggers en hulle ouers alleen meer as die 50 mense sal wees.
 • Jeug: Daar word steeds gesoek na ‘n voorsitter/sameroeper vir die jeugbedieningskommissie van die kerkraad.  Sodra Covid-19 maatreëls verslap word, sal daar weer voortgegaan word met die “Aan-tafel” kategese metodiek voor oggend-eredienste.  Muurprop-byeenkomstes sal hopelik binnekort gesamentlik deur die drie NG-gemeentes aangebied word.
 • Gemeente-bediening: Wêreld-biddag vir mans sal om 7.00vm op 6 Maart in die kerkgebou plaasvind met vooraf-bespreking by die kerkkantoor.  Pinkster word hierdie jaar deur Ds NJ gelei met die betrokke tema-uitbeelding rondom die kerkgebou.  ‘n Spesiale projek om nuwe lidmate/intrekkers by kleingroepe te betrek, word van staple gestuur.
 • Getuienis-naweek: Dit sal hierdie jaar oor slegs een dag gehou word i.p.v. ‘n volle naweek met Dries Volschenk wat dit sal lei. Die program sal betyds vooraf bekendgemaak word.
 • Finansies: Die begroting vir die komende jaar word ná bespreking goedgekeur met ‘n netto-tekort van R215 000 vir die jaar tot einde-Februarie 2022. Dit is uiteraard ‘n kommerwekkende situasie waarvan die gemeente kennis behoort te neem. Enige innoverende idees en insette van gemeentelede se kant af om die situasie te help beredder, sal baie welkom wees.
 • Visionering:  Prioriteite is jeug- en kinderbediening, sinvolle benutting van die van ‘n nuwe selfoon-toepassing ten einde kommunikasie in die gemeente te verbeter, en om in die algemeen te bepaal waar en hoe om aan tekortkominge aandag te gee. Die gemeentelike jaartema van “bou” sal ook sterk figureer in visioneringsprojekte. 

 

WELLINGTON-OOS GHOLFDAG 5 MAART 2021

Gholfdag - Oos3 (002)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons jaarlikse gholfdag vind plaas op Vrydag 5 Maart 2021. Ons voorsien dat dit ‘n suksesvolle dag sal wees waaraan ongeveer 80 spelers sal deelneem. Ons sal dit verwelkom as u ons op enige wyse kan ondersteun in enige donasie om die dag en fondsinsameling suksesvol te kan aanbied. Dit kan in enige wyse wees, nl. Skenking van ‘n produk of produkte, ‘n geldelike bydrae of enige vorm van pryse. Enige bydrae is vir ons belangrik om te verseker dat ons nie net ‘n suksesvolle dag aanbied nie, maar ook ‘n genotvolle dag vir alle spelers. Reklame materiaal kan uitgedeel word op die dag vir advertensie.

Die kompetisie word in ‘n “4BBB Stableford” formaat gespeel, wat beteken dit is in spanne van twee spelers. Ons benodig dus pryse of donasies vir twee spelers van dieselfde produk of item.

U kan ook ‘n bof of putjie teen R1000 borg. Dit sal u besigheid die geleentheid gee om te adverteer deur promosiemateriaal in geallokeerde areas te vertoon. U is ool welkom om self deel te wees of om afgevaardigdes te stuur om bowwe te beman en meer van u produk te adverteer. 

Daar is ook ‘n behoefte vir ‘n “natgat” as u dalk sou belangstel om op daardie gebied te help. 

Namens die NG Kerk Wellington-Oos bedank ons u vir u ondersteuning en sien uit daarna om u by ons Gholfdag te verwelkom.

U kan gerus ons Gholfdag Bestuur-verteenwoordiger kontak.

Sien besonderhede:

Obie Prins – 0825667867

Bankbesonderhede:

J Prins

Standardbank Wellington

Tjekrekening: 272627550

(Bewys van betaling sal aan u voorsien word)

 

48th (6).jpg Finaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIROS KURSUS

“Die bekende Kairos kursus word vanaf Maart in Wellington aangebied. Die kursus gee ons n kykie in God se hart vir die wêreld en hoe Hy ons inskakel by sy werksaamheid in die wereld. Belangstellendes kan Ryk van Velden skakel vir meer besonderhede: 0828574368.

 

SILWERKRUIN BASAAR

Silwerkruin Basaar

 

 

 

 

 

 

 

 

OMGEE

KLERE SKENKINGS & WIT OLIFANT GOEDJIES (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRYDAGNUUS KAAPKERK

Gaan lees gerus die Vrydagnuus deur op die skakel te klik.

https://t.e2ma.net/message/151a8i/dzwnlf

 

WELLINGTON-OOS KOSPAKKIES

Die gemeente se kospakkie projek gaan voort soos in die verlede o.l.v. Helandi Smith.

Indien u finansieel wil bydra vir nood in die gemeente kan u inbetaal op die gemeente se rekening nr.  430 580 116 ABSA met verwysing Alimentasie of noodfonds. Baie dankie vir u ondersteuning in die tyd.

Ons wil van die geleentheid gebruik maak om almal te bedank vir hul bydrae in die tyd van nood.

 

EREDIENSTE TYDENS VLAK  3 VAN INPERKING

Na die president se toespraak op 01 Februarie 2021, moet ons weer ons getalle vir bywoning aan eredienste verander. Ons mag  huidiglik  slegs 50 mense akkomodeer  in die kerk. Indien u ‘n plekkie wil bespreek moet u asb die kerkkantoor skakel voor Vrydae oggende om 10:00. Indien u nie die Digi-dienste of Midweek Bidstop ontvang nie, kontak asb die kerkkantoor by   (021) 873 2690

Begrafnisse 50 mense

 •  Wellington Oos se Digi-dienste  sal nogsteeds op Facebook, Instagram en Whatsapp versprei word.
 • Ons moedig almal aan om die kerk se Facebook en webwerf dop te hou vir afkondigings . Verdere  kommunikasie sal ook via Vat 5’er leiers en Vat 5’ers gedoen word.
 • Wellington-Oos Gemeente is steeds afhanklik van u maandelikse bydraes, dankoffers en deuroffers. Oorweeg dit om in hierdie tyd op kreatiewe maniere te gee via Zapper, EFT of debiet orders. Alle besonderhede kan op die kalender en webwerf gevind word.

 

Aangepaste Vlak 3 maatreëls vanuit die NG Kerk Wes-Kaapland


Die volgende regulasies is tans van toepassing.

Vanaf 01 Februarie 2021 geld die aandklokreël tussen saans om 23:00  en 04:00 soggens.  Restaurante moet reeds om 22:00 sluit!

Begrafnisse is beperk tot 50 mense wat elkeen 1,5 meter van mekaar moet sit. Die byeenkoms mag nie langer as twee ure wees nie. Geen tee na die diens nie!

50 Mense is toelaatbaar by Eredienste.

Maskers moet ten alle tye in die openbaar gedra word.

Huwelike: Aangesien geloofsgebaseerde en alle sosiale byeenkomste onwettig is, moet aanvaar word dat trouseremonies (egpaar en gaste) onwettig is.  Daar is takke van die Departement van Binnelandse Sake wat aandui dat huweliksbevestigers wel ’n huwelik kan voltrek. Slegs die huweliksbevestiger, die egpaar en twee getuies mag egter teenwoordig wees. Die huwelik sal eers later geregistreer kan word, aangesien die registrasie van huwelike by die Departement tans opgeskort is.

LET WEL: Huweliksbevestigers word ten sterkste aangeraai om by hulle plaaslike tak van die Departement van Binnelandse Sake (daar waar hulle lêer is) seker te maak van die spesifieke tak se interpretasie van die regulasies.

Skole:  Skole open nou eers op Maandag 15 Februarie 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaarsdae

28 FEBRUARIE

Bertie Mostert

Wilma Odendal

Elsabé Paxton

Lida Viljoen

Johan Volschenk

 

1 MAART

Margeri Botha

Mariette De Bruyn

Jandré Labuschagne

Lotta Marais

Nick Strauss

 

2 MAART

Esther Botha

Sion Janse van Rensburg

Hilda Louw

Hannelie Vermeulen

Elsa Visser

 

3 MAART

Anneli Coetzee

Merike Germishuys

Yvonne Nieuwenhuys

Johan Pool

Lioné Steenkamp

 

4 MAART

Theresa Hume

Nevelene Moolman

Marlie Pretorius

Lochner Rossouw

Bertie Schreuder

Bekker Van Niekerk (Jnr)

Lindi Visagie

Rina Visser

 

5 MAART

Jeandré Goosen

Mardha Van Rensburg

 

6 MAART

Marietjie Bekker

Pierre Burger

Karmen Kolling

Mia Laubscher

Emma Moolman

André Van den Berg

Wemar Van der Merwe

Pieter Van Schalkwyk

Franko Van Zyl

Carli Wüst