Afkondigings

VOORBIDDING

Alwyn Voster

Steenkamp Claassen

John MacKinnon

Gerhard Van Zyl (Appel)

Conrad Du Bois

Margarethe Volschenk se pa

Arina Grobbelaar

Koos Grobbelaar

Maritza Rautenbach

Edward Jones

Joan Schreuder

Mariana Van Dyk 

 

NEEM KENNIS:

Na aanleiding van Donderdag se 40 Dae ZOOM byeenkoms is daar besluit om die Sondae ZOOM Kuier Kerk vir eers uit te stel tot na die 40 Dae byeenkomste. Ons wil graag almal aanmoedig om Donderdae aande, 19h30 tot 20h30 in te skakel by die 40 Dae Deel geleentheid.

 

SNOEKETE 

Getuienis Bediening hou ‘n Snoek wegneemete:

Datum: 14 Augustus

 

Tyd: Afhaal van kos tussen 17:30-18:30

Plek: Kerksaal

Koste: R50 p.p

Menu: Snoek, Patat en Roosterbrood

Bestellings kan geplaas word by kerkkantoor tot en met 12 Augustus 

(021) 873 2690

 

Metodes van betaling: 

EFT met verwysing: Snoekete

Kerkkantoor

Zapper

 

10 DINGE WAT U MOET WEET VAN ONS EREDIENSTE:

 1. Die dagbesture/ uitvoerende komitee’s/ kerkrade en leraars het byeen gekom. Ons sê weer-eens dankie vir die aanpassings en voorreg om die Digi-dienste saam te kan deel.
 2. Ons 3 NG-Gemeentes werk wonderlik saam en wil graag daardie kosbaarheid laat voortleef in die toekoms.
 3. Elke gemeente het hul eie karakter wat oor tyd gegroei het – ons respekteer dit. Ook word ons voortdurend daaraan herrinner dat ons saam werk vir een Koninkryk.
 4. Ons gaan die 40 dae reis in SY Woord saam as Wellington doen. Daar is ander gemeentes regoor die land wat ons laat weet het dat hulle ook digitaal daarop gaan inskakel.
 5. Al 3 gemeentes streef daarna om DV ons kerkgebou se deure te open op 13 September 2020 met al die nodige vereistes en protokol wat verwag word.
 6. Vanaf 16 Augustus gaan Moedergemeente solank begin om eredienste te begin en sodoende die “waters” te toets in die veranderde tye.Digitale uitsendings gaan nogsteeds voortgaan.
 7. Ons vra dat elkeen sal saam bid, saam werk, saam dink en saam droom oor nuwe maniere van kerk-wees in hierdie tye.
 8. Sou lidmate nou alreeds vrae en/of versoeke hê ivm byvoorbeeld doop of trou-geleenthede, is u welkom om die leraars te kontak en kan ons gesels oor moontlikhede.
 9. Onthou ook asseblief dat dit koste implikasies het om sulke hoë kwaliteit digi-dienste te kan uitsaai. Sou u ‘n spesifieke bydrae daartoe wil maak is u welkom. Mense in en buite Wellington word wyd en syd bereik. Aangesien dinge nog onseker is in die land, is ons van plan om hierdie digi-dienste tot Desember voort te sit in sameloop met kleiner dienste in kerkgeboue.
 10. Mag ons werklik mekaar as Wellington geloofsgemeenskap omarm in hierdie tyd. OF ons in kerkgeboue, kombuise, slaapkamers, tuine of waar ook al saam is in eredienste…mag ons onthou ons lewende Heer is saam met ons en ons is saam met ander.

 

INWIN VAN NOMINASIES VIR KERKRAADSLEDE

Met die oog op die komende kerkraadverkiesingsproses, word gemeentelede versoek om skriftelike of e-pos nominasies by die kerkkantoor in te dien.
Elke nominasie moet die naam, van en kontakbesonderhede van die genomineerde sowel as die naam, van en kontakbesonderhede van die nomineerder insluit. Verder moet dit ook aandui vir watter portefeulje die betrokke persoon genomineer word. Hierdie portefeuljes is soos volg:
     

 • Gemeente-verteenwoordiger vir senior burgers; 
 • Gemeente-verteenwoordiger vir jong volwassenes;
 • Gemeente-verteenwoordiger vir manne;
 • Gemeente-verteenwoordiger vir vroue;
 • Sameroeper vir visionering;
 • Koördineerder vir kleingroepe;
 • Nege groepleiers.

Gemeentelede moet asb. seker maak dat alle nominasies teen Donderdag, 6 Augustus 2020 ten laatste ingedien is.
Skenk asb. biddende oorweging aan hierdie belangrike saak ten einde te verseker dat die bestuur van die gemeente alleenlik tot eer van God en in gehoorsaamheid aan Hom sal geskied.
Baie dankie vir u insette, ook in hierdie verband

Met seëngroete van die kerkraad

 

GEDURENDE N SPESIALE KERKRAADSVERGADERING PER ZOOM-TOEPASSING OP 20 JULIE, IS DIE VOLGENDE BESLUITE GENEEM:

Kerk dienste

Dienste in die kerkgebou word op 13 September hervat, d.w.s. direk ná afhandeling van die 40 Dae-reeks. Dit sal egter onder die beperkings van die Covid19-maatreëls wees (o.a. maskers, sosiale afstand, ontsmetting, registrasie, temperatuur-meting en maksimum 50 mense) en plekbespreking sal dus vooraf deur gemeentelede gedoen moet word. Die metodiek vir die doen van plekbesprekings sal betyds deurgegee word.
Digitale dienste gaan terselfdertyd voort vir die afsienbare toekoms.

Doop

Doopgeleenthede sal dus ook vanaf 13 September tydens eredienste in die kerkgebou gehanteer word.

Plaasmark

Die plaasmark-komitee vergader eersdaags om te besin oor wat alles gedoen kan word om produkte, ens. te verkoop in geval die Covid19-maatreëls dan nog van krag is. Daar het voorstelle daarvoor ingekom wat oorweeg sal word en daar sal ook ‘n digitale platform vir aanlyn-bestellings en -aankope geskep word. Die basaarlyste sal ook weer elektronies versprei en ingewin word.
Daar sal vergaderings met tafel-sameroepers gereël word om te besin en te besluit oor hoe sake gehanteer kan word om so suksesvol as moontlik onder die heersende omstandighede te wees.

Snoekfees

Snoeke en ander artikels word steeds einde-Augustus Middelburg toe geneem en die  Middelburgers bring begin-September wildsvleis Wellington toe. Verkope sal op ‘n voorafbestel-basis gehanteer word.

Finansies

Alhoewel die gemeente se kontantvloei onder druk is, is die maandelikse dankoffer-inkomste steeds ietwat hoër as begroting waarvoor die kerkraad baie dankbaar is. Dit is egter kommerwekkend dat die Sondag-offers (kollekte) tans minder as die helfte is van die bedrag wat dit normaalweg was. Beide inkomste en uitgawes is uiteraard minder as vantevore terwyl die netto-situasie tans nog in lyn met begroting is.

Kerkraadsverkiesing 

Ten spyte van die Covid19-maatreëls gaan die jaarlikse kerkraadsverkiesing steeds voort en daar sal eersdaags vir nominasies vanuit die gemeente gevra word. Dit word aanvaar dat datums vir die nominasie- en verkiesingsproses soos per die kerkkalender waarskynlik nie presies gevolg sal kan word nie a.g.v. die Covid19-maatreëls maar daar sal so naby as moontlik daarrondom gewerk word. Sosiale media en die gemeente se webwerf sal grootliks vir die proses ingespan word en gemeentelede word gevra om dit dop te hou ten einde betyds persone te nomineer om op die kerkraad te dien.

 

WILDSFEES 2020

Jagters kan nie jag nie, feeste kan nie plaasvind nie, maar dit beteken nie dat u sonder heerlike biltong, wildswors en al daardie lekker patti’s moet sit nie. Goeie nuus! U kan dit in Wellington kom afhaal indien u dit vooraf bestel.

Skakel kerkkantoor vir  die pryslys. (021)873 2690

Dit werk so:

U bestel  voor 21 Aug. vanaf die aangehegte pryslys. Epos na: skriba@wellingtonoos.co.za

Pryslyste beskikbaar by kerkkantoor.

U betaal sodra u bestelling bevestig is: NG Kerk Wellington-Oos; ABSA; rek 430 580 116 tak 632 005

U kom haal dit af op 12 September van 08;00 by die perseel van NGKerk Wellington-Oos.

 

PRYSLYS

Produk Verpakking Prys
Wildsprodukte
Wild Rugstringe kg R 130
Wild boude (Nie ontbeen) kg R 90
Wild boude (Ontbeen) kg R 100
Wild Skenkel kg R 60
Wild Braaiwors kg R 80
Wild Maalvleis kg R 70
Wild “Patties” 4 patties (± 320g) R 85
Wild Stir fry kg R 100
Wild blokkies kg R 100
Wild sosaties 5 Sosaties Bakkie van 5 Sosaties R 75
Kudu Salami Elk R 185
Droëwors kg R 200
Biltong Heel kg R 310
Biltong Gekerf kg R 320
Biltong Nat kg R 130
Chilly bites kg R 300
Biltong wiele (bite size) kg R 300
Biltongstof kg R 400
Wildspastei ±750g vleis   R 135
Gaar fynvleis ±1kg kg R 100
Sausage Rolls Rol R 15
     
Heel bokke
Heel Springbokke (Slegs 15 bekikbaar) Bok R 700
Heel Blesbokke (Slegs 2 Beskikbaar) Bok R 1 500


JAFFLE VERKOPE

Die vreugdediens verkoop  jaffels @ R15/jaffel. U kan u bestelling by die NG Kerk Wellington-Oos kerkkantoor plaas. Die afsnydatum is 7 Augustus. Die jaffels kan op 12 Augustus tussen 11:00 en 12:30 afgehaal word by die kerksaal. Vir navrae kontak Hetta Cloete by  082 717 3062/(021)873 3158

 

COVID -19 PANDEMIE

Die Covid-19 pandemie het lidmate op verskeie vlakke geraak en almal ervaar een of ander vorm van emosionele verlies. Die uitgerekte grendeltyd, die onsekerheid oor die toekoms, verlies aan inkomste, groter wordende werkloosheid in gemeenskappe, skole se aanpassings met nuwe regulasies en nog baie meer, het bygedra tot mense se ervarings van spanning en verlies. Communitas nooi lidmate  uit om na ‘n paneel van kundiges te kom luister.

Dit vind op 3 agtereenvolgende Donderdae aande om 19:00- 20:30 plaas en word gratis aangebied

Registreer gerus by: https://forms.gle/NSRr4zeH9VbQjFMBA

13 AUGUSTUS: Covid-19, verlies en ek

20 AUGUSTUS: Covid-19, verlies kinders en tieners

27 AUGUSTUS: Covid-19, verlies en die gemeente

 

40 DAE MET DIE BYBEL

Hierdie jaar se 40 Dae reeks skop binnekort af in samewerking met Wellington-Noord en Wellington Moedergemeente.

Daar is hierdie jaar 5 maniere wat jy kan deelneem:

Lees die weeklikse voorgeskrewe tekste in jou Bybel.

Luister na die Wellington Digi-diens op YouTube.

Dink en bestudeer die tekste aan die hand van die daaglikse oordenkings wat jy vanaf Maandae tot Vrydae ontvang.

Doen die familie Bybelstudie saam met jou gesin. Dit sal Vrydae beskikbaar gemaak word.

Deel jou belewenis op die weeklikse ZOOM samekoms, Donderdae aande om 19h30 – 20h30

Hou ons webtuiste en sosiale media dop vir meer inligting wat volg.

 

00_40 Dae met die Bybel

 

01_Lees

 

02_Luister

 

03_Dink

 

04_Doen

 

05_Deel

 

 

 

PROJEK

Kaskenades

 

 

KATEGESE

Ons moedig ouers aan om die “Jy kan kies”reeks van Chrislie te gebruik vir huisgeloof met u kinders. Vir die groter kinders kan u die “Dink Jeug app gaan aflaai om te gebruik.

 

TUISVERSORGING IN DIE GEMAK VAN U EIE HUIS

TUISVERSORGING

 

Betroubare en goed opgeleide tuisversorger

Kontak: Debbie Gerber / 065 636 9669

Sy het 4 jaar ondervinding in die versorging

van Kanker, Alzheimer en Parkinson’s pasiënte.

 

KERKKANTOOR PERSONEEL

Die kerkkantoor is weer  oop  met normale kantoorure:

Maandag-Vrydag

8:00 – 14:00.

Ons open met streng protokol.

U kan die volgende verwag:

 1. Neem van koors
 2. Hand Sanitering
 3. Dra u masker
 4. Hou u afstand 

Kontakbesonderhede:

Mariska (Skriba)
Epos: skriba@wellingtonoos.co.za
Sel: 083 235 1248

Therena (Kassier):
Epos: finans@wellingtonoos.co.za
Sel: 084 702 3937

 

MUNNIKFONDS

Michelle Munnik moes op 22 Junie vir haar 26ste operasie gegaan het in ‘n poging om albei bene ewe lank te kry.Die operasie is voorlopig uitgestel weens die Covid 19. Haar ouers moet egter ‘n  R100 000 bybetaling doen voordat die operasie gedoen kan word. Indien u ‘n bydrae wil maak kan u by kerkkantoor inbetaal  met verwysing Munnikfonds.

Ons wil ook graag namens die gesin almal bedank wat reeds ‘n bydrae gemaak het.

 

EREDIENSTE TYDENS VLAK 3 VAN INPERKING

Eredienste gaan nie tydens vlak 3 van die inperking in die kerk plaasvind nie. Die gesamentlike Digi-dienste gaan voort.

 • 18:00 Zoom kuierkerk elke Sondagaand.
 • Klik net op die volgende skakel:  https://us02web.zoom.us/j/83211608426
 •  Wellington Digi-dienste  sal op Facebook, Instagram en Whatsapp versprei word.
 •  Ons moedig almal aan om die kerk se Facebook en webwerf dop te hou vir afkondigings . Verdere   kommunikasie sal ook via Vat 5’er leiers en Vat 5’ers gedoen word.
 • Vir siekte en sterfte gevalle kan Ds. Cornis  gekontak word by 078 973 3307 asook Ds NJ by 084 584 1331.
 • Wellington-Oos Gemeente is steeds afhanklik van u maandelikse bydraes, dankoffers en deuroffers. Oorweeg dit om in hierdie tyd op kreatiewe maniere te gee via Zapper, EFT of debiet orders. Alle besonderhede kan op die kalender en webwerf gevind word.

 

KERKKLOK

Kerkklok lui 9:00 om ons aan die gesamentlike digi-diens van die 3 gemeentes te herinner.

 

HULP AAN BEHOEFTIGES IN DIE GEMEENSKAP

NG Kerk Wellington-Oos ondersteun die ACVV om kospakkies aan mense te versprei. U kan deur middel van produkte of kontant ‘n bydrae maak aan die ACVV van Wellington. Daar is ook trollies by die winkels geplaas waarin u produkte kan skenk. Die kontant bydrae kan by die volgende rekening inbetaal word:

ACVV Wellington

Absa Bank

Rek nr: 430140051

Tipe Rek: Tjek

Tak kode: 334510

Mengsel Maaltyd

 

 

ACVV KOSPAKKIE PROSEDURE

Whatsapp of sms jou naam, van en adres na 083 655 8843 (Geen oproepe kan ongelukkig geneem word nie)

Whatsapp lyn oop van Ma-Wo.

Slegs whatsapps met volledige adresse sal oorweeg word.

Ons sal teen Donderdagmiddag laat weet wie pakkies ontvang vir die week.

Die pakkies word op Vrydae afgehaal. Ons sal plek en tyd bevestig.

Indien jy niks hoor nie, beteken dit dat ons jou ongelukkig nie vir die week kon help nie.

Baie dankie vir u samewerking.

 

WELLINGTON-OOS KOSPAKKIES

Die gemeente se kospakkie projek gaan voort soos in die verlede o.l.v. Helandi Smith. Die kerkraad het ‘n taakspan aangewys wat die gemeente se alimentasiefonds bestuur. Waar ons bewus word van finansiële nood word dit na die taakspan verwys vir hulp. Die kerkkantoor is weer oop, dus kan u weer kos daar gaan afgee.

Indien u finansieel wil bydra vir nood in die gemeente kan u inbetaal op die gemeente se rekening nr.  430 580 116 ABSA met verwysing Alimentasie of noodfonds. Baie dankie vir u ondersteuning in die tyd.

Ons wil van die geleentheid gebruik maak om almal te bedank vir hul bydrae in die tyd van nood.

 

 

Verjaarsdae

VERJAARDAE

 

9 AUGUSTUS

Maritza Bredenhand

Corrie Visser

 

10 AUGUSTUS

Anita De Waal

Jaco Janse van Rensburg

Willie Liebenberg

 

11 AUGUSTUS

Marie Burger

Karin De Bruyn

Meeka Fick

André Gilliland

Stephen Le Roux

Attie Steenkamp

Andries Van der Merwe

Suzanne Wüst

 

12 AUGUSTUS

Marlene Ackermann

Pieter Theron

Dalene Von Molendorff

 

13 AUGUSTUS

Doreen Bekker

Elandri Coetzee

Gert Engelbrecht

Markus Fouché

André Kotzé

Mia Kotzé

Emile Lützeler

Anton Nel

Henk Slabber

Tommie Visagie

 

14 AUGUSTUS

Adriana Nel

Nico Vermaak

 

15 AUGUSTUS

Hans Gadinger

Gideon Louw

Henk Strijdom