Oktober
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
         
1

SKOLE SLUIT

2
3

BIDDAG VIR BEJAARDES

Doopdiens:09:00

Ds NJ Van As

4
5
6
7
8
9
10

Erediens 09:00

(George Conradie)

11

SKOLE OPEN

Gemeentebed/Omgee

18:00

Jeug

19:00

G-Voucher

11-15

12

Vrouebiduur:09:00

Leraarsbyeenkoms

Groepe 5&6 

13

Kix & Tekkies: 17:30

Mug & Teen: 18:15

Getuienis/Eiendom

19:00

Diensteverh 18:00

Finansies 20:00

14

Muurprop 18:30

 

15

Belydenisklas Braai

17:30-19:30

16

Gemeentestap 08:00

Om perdeskoen

17

BIDDAG VIR GESONDHEIDSDIENSTE

Erediens:09:00

Ds NJ Van As

Jeug@6:18:00

18

Kerkraad

19:00

(Kalenderbeplanning)

19
20

Kix&Tekkies

17:30

Mug&Teen

18:15

21

Muurprop 18:30

22
23
24

Erediens:09:00

Ds Cornis Botha

Kategese/Kinderkerk

Jeug@6:18:00

25

Nuwe Lidmate

19:00

26
27

Gesamentlike

Kalenderbeplanning

14:30 (Noord)

Kix & Tekkies

17:30

Mug & Teen

18:15

 

28

Muurprop

18:30

29

GEMEENTEKUIER

(LANGTAFEL BASAAR)

16:00-19:00

Treintjie Loop!!!

 

30

HOENDERBRAAI

18:00-19:00

OP PARKEERAREA

Treintjie loop!!!!!

31

HERVORMINGSFEES

Nagmaaldiens:09:00