Julie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
     
1
2
3
4
5

Doopdiens: 09:30

Aanddiens: 19:00

Sin Offer: Gemeente-Ontwikkeling

6
7

SKOLE HEROPEN

8
9
10
11
12

Oggenddiens 09:30

Jeug@6: 18:00

Aanddiens 19:00

Offer: Boufonds

Tee: Margaux Gaigher

13

Nuwe Lidmate 19:00

14

Vrouebiduur 09:00

Kix (Gr 1-3)

Leraarsbyeenkoms (Groep 1&2)

15

Tekkies & Gr 7”S

16

Muurprop 18:30

17
18

VKO (17-18)

19

Oggenddiens 09:30

Jeug@6: 18:00

Aanddiens 19:00

Offer: Hugenote Kollege

Tee: Andre Theart

20

Jeugweek (20-23)

21

Kix (Gr 1-3)

22

Tekkies & Gr 7”S

23
24
25

GETUIENIS NAWEEK

26

Oggenddiens 09:30

Jeug@6: 18:00

Aanddiens 19:00

Offer: Lume & Wessel (Moslembediening)

Tee: Gerda Jansen

27

Gemeentebed/Omgee:18:00

Jeug:19:00

28

Kix (Gr1-3)

Doopkursus 18:00

Wyksbyeenkoms

29

G-Voucher (29-3)

Tekkies & Gr 7”S

Getuienis/Eiendomme:19:00

Finansies: 20:00

30

Muurprop 18:30

Diensteverh 19:00

31