Mei
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
1

SINODALE BID & DANKDAG

ARBEIDERSONDAG / WERKERSDAG

Doopdiens: 09:30

Offer: Omgee (Silwerkruin)

2

(OpenbareVakansiedag)

3
4

Kletsgroepie 10:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen 18:15

5

Muurprop 18:30

6
7
8

MOEDERSDAG

Om die Tafel 08:30

Erediens 09:00

Jeug@6 18:30

9

Kerkraadsvergadering

19:00

10

Vrouebiduur 09:00

11
12

Muurprop 18:30

13
14
15

Oggenddiens: 09:30

Jeugkerk

Jeug@6: 17:30

Offer: Eiendomme (Instandhouding)

16
17
18

Kletsgroepie 10:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen 18:15

19

Muurprop 18:30

20

Getuienis Ete

21
22

Oggenddiens: 09:30

Jeugkerk

Jeug@6: 17:30

Offer: Bybelverspreiding

23

G-Voucher

(23-27)

24
25

Kletsgroepie 10:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen 18:15

26

HEMELVAART

Hemelvaartdiens 10:00

Hemelvaartdiens 19:00

Kollekte vir Bybelverspreiding

27
28

UITNAWEEK

Moedergemeente

Basaar

29

Pinksterdiens: 09:30

Offer: Getuienis (Amos)

Aanddiens:19:00 (Pinkster)

30

Pinkster 10:00

Pinkster 19:00

Kinderpinkster

19:00

Kollekte vir Bybelverspreiding

31

Pinkster 10:00

Pinkster 19:00

Kinderpinkster

19:00

Kollekte vir Bybelverspreiding