September
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
     
1
2
3
4
5

BIDDAG VIR DOWES

08:00 Erediens

09:30 Erediens, Jeugkerk, Kinderkerk, Kleuterkerk

 

6
7

19:00 40 Dae Kleingroep in Konsistorie

8

17:30 Kix & Tekkies in Sentrum

18:15 Mug & Teen

9
10

16:00-19:00 WILDSVLEIS AFHAAL & VERKOPE

18:00-19:00 AFHAAL VAN HAMBURGER & CHIPS

11

09:00-11:00  WILDSVLEIS AFHAAL & VERKOPE

12

09:30 Erediens

Prediker: Ds Cornis Botha

Teks: Genesis 28:11-22

Tema: Ons Ontmoet God

Youtube: Wellington Digiboodskap

Skakel:

13
14

09:00 Vrouebiduur

19:00 40 Dae Kleingroep in Konsistorie

Leraarsbyeenkoms Groepe 3&4

15

17:30 Kix & Tekkies in Sentrum

18:15 Mug & Teen

16
17
18
19

BEDIENING AAN DIE JODE

08:00 Doopdiens

09:30 Erediens

18:00 Jeug@6

 

20
21
22

17:30 Kix & Tekkies in Sentrum

18:15 Mug & Teen

23
24

ERFENISDAG

 

25
26
27
28
29
30