NUUS

Deur : Skriba  /  June 11th, 2020

NUUS VANAF MOSLEMBEDIENING & GEBEDSVERSOEKE

Soos die positiewe getalle van Covid-19 toeneem, neem die behoeftes van mense vir lewensnoodaaklikhede ook toe. Baie dankie vir gereelde bydraes wat dit ook vir ons moontlik maak om veral aan Moslem bekeerlinge in die gemeente hulp te verleen.

 

Bid asb vir veiligheid van gemeentelede asook veral Wessel wat kospakkies, komberse en klere versprei saam met Epic Youth en ander  uitreikaksies van die gemeente. Bid asb ook vir die kerk om virus vry te bly aangesien die kos ens. van hier versprei word. Hierdie kospakkies, komberse en klere-verspreiding het nou kardinaal deel van die bediening geword, omdat geen hospitaal besoeke, soos julle weet, sedert lockdown toegelaat word nie.  Ons bediening is nou heel anders.

 

Wessel probeer ouer mense bemagtig om selfstandig zoom te gebruik. Dit was n stadige proses, maar nou werk dit al beter! Bid asb  vir Wessel se beskerming wat rondbeweeg om te sorg vir gemeentelede en die breër gemeenskap. Wanneer hy wel besoeke doen is dit buite en gemasker!

 

Ons wil graag terugvoer gee van 2 gesinne met Moslem bekeerlinge waarvoor julle gereeld bid.

 

Gedurende Ramadan het Esther (nuwe naam na haar bekering) se een dogter wat Moslem is, en geen kontak vir jare met haar gehad het nie,  met haar begin gesels. Nou het hul gereeld kontak. Haar ander dogter wat ‘n baie toegewyde Moslem is, het verlede week kontak gemaak en omvergifnis gevra vir al die jare waartydens sy haar ma geignoreer het en voorbidding gevra vir haar kind wat siek is. Bly asb bid dat hierdie nuwe kontak sal lei tot diep geesvervulde gesprekke met die uitkoms dat hul Jesus sal kies.

 

‘n Ander gesin waarvan die ouma nog Moslem is, waarvoor julle ook reeds lank bid, het in die grendeltyd elke zoom selgroep en erediens bygewoon. Sy getuig dat sy begin voorbidding doen vir ander mense in hul blok.

 

Ons kinders gaan goed aan met aanlynstudies en Hesme woon gereeld skool by.

 

Ons stuur baie liefde en seënwense in die grendeltyd aan julle elkeen en bid ook vir julle veiligheid en gesondheid.

 

Wessel en Lomé

 

UITREIKE NA GEMEENTE EN UITDEEL VAN KOSPAKKIES

 

Kospakkies Verspreiding Kosverspreiding Lockdown 2020(2) Kosverspreiding Lockdown 2020(3) Kosverspreiding Lockdown 2020 Zoom Dienste

 

 

 

 

 

 

INLIGTINGSTUK: G-VOUCHER WERKSAAMHEDE 

Voortgaande dienslewering

G-Voucher Operasionele Komitee wil die Wellington gemeenskap en G-Voucher Ondersteuners op hoogte hou van wat in die COVID-19 situasie rondom die bediening gebeur.

 

Wellington Munisipaliteit en Departement Gemeenskap Ontwikkeling (Paarl) organiseer tans verblyf en voedselvoorsiening vir die Hawelose Persone in Wellington. G-Voucher behou kommunikasie na die Munisipaliteit gedurende die tyd van inperking, met die doel om te ondersteun waar nodig.

 

Dawie Theron (G-Voucher Direksie lid) sê dat niemand nou regtig kan beplan nie, aangesien alles daagliks verander. G-Voucher doen nietemin wat moontlik is binne die huidige konteks:

  • Die terrein word bymekaar gehou – aantreklik, netjies en in produksie (G-Voucher perseel langs Wellington Moedergemeente);
  • Die groentetuin gaan voort, met Simon de Jager wat daarvoor aangestel is: Kool aanplanting;
  • Ontvang steeds skenkings (voedsel & klere) en versprei waar nodig;
  • Fondse word aangewend om hulp te verleen waar behoeftes geïdentifiseer word;
  • Geestelike bediening waar en wanneer omstandighede dit moontlik maak.

 

Gebed vir die Hawelose Mense

  • Dank die Here vir die versorging van die Hawelose Persone in die Wellington Stadsaal die afgelope maande sedert die begin van die inperking;
  • Bid vir die prosesse wat tans onderneem word om die Hawelose Persone na ʼn ander perseel te verskuif terwyl die COVID-19 omstandighede dit noodsaaklik maak;
  • Bid dat die Here ons as gemeenskap sensitief sal maak vir die nood van Hawelose Persone, maar ook ander wat in hierdie tyd behoeftes ontwikkel.

 

Kontak

U is welkom om Clifford Asia (Sel: 0788662439) te kontak vir inligting of ondersteuning.

 

 

Foto Album
Nuus