Algemeen

KWARTAALDATUMS  (OKTOBER-DESEMBER)

DESEMBER 2021

Skole Sluit – 15 Desember 2021

 

PREDIKERS SE EREDIENS BEURTE (November – Januarie 2022)

12 Desember – Ds NJ (Luk 1:46-56) Vreugde

WEEK 3 VAN ADVENT

16 Desember – Ds Cornis

19 Desember – Ds Cornis

25 Desember – Ds NJ (Mat 1:18-25) Benut jou geskenk

26 Desember – Ds NJ (Luk 1:26-38) Ek is beskikbaar

31 Desember – Ds NJ

2 Januarie – Ds NJ

9 Januarie – Ds Cornis

16 Januarie – Ds Cornis

 

VOLLEDIGE KERKRAAD

Voorsitter – Herman Le Roux

Onder Voorsitter – Eddie Orsmond

BEDIENINGE

GEMEENTEBEDIENING – ANDRE VISSER

DIENSTEVERHOUDING – PIETER DU TOIT 
EIENDOMME  – JACO VAN ZYL 
FINANSIES – HERMAN LE ROUX 
GETUIENIS  – EDDIE ORSMOND 
OMGEE –  MARIUS VORSTER
JEUG –  JACQUES LE ROUX 

 • GROEPLEIERS

Ronel Van Wyk

Piet Erasmus

André Gilliland

Johan Labuschagne

Dirk Matthee 

Maryke Lourens 

Barry Gillespie

Jannie Fourie

Retha De Jager

 

SENIOR LIDMATE – DS Hans Linde

JONG VOLWASSENES – Suzanne Dixon

MANNE – Hennie Broodryk

VROUE – Michelle Bester

 

PREDIKANTE – Ds NJ Van As

                               Ds Cornis Botha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUG INLIGTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUUT VERKOSE KERKRAADSLEDE

DIENSTEVERHOUDING: PIETER DU TOIT

EIENDOMME: JACO VAN ZYL

FINANSIES: HERMAN LE ROUX

GETUIENIS: EDDIE ORSMOND

JEUG: JACQUES LE ROUX

MANNE: HENNIE BROODRYK

VROUE: MICHELLE BESTER

 

GROEPLEIERS

Groep 1: Jannie Fourie (Herverkies)

Groep 2: Johan Labuschagne (Herverkies)

Groep 3: Ronel Van Wyk (Herverkies)

Groep 4:Maryke Lourens (Nuut Verkose)

Groep 5: Barry Gillespie (Herverkies)

Groep 6: Retha De Jager (Herverkies)

Groep 7: Dirk Matthee (Nuut Verkose)

Groep 8: Piet Erasmus (Herverkies)

Groep 9: André Gilliland (Nuut Verkose)

BEVESTIGING VAN KERKRAAD: 7 NOVEMBER 2021 BY DIE 09:00 EREDIENS

KONSTITUERINGSVERGADERING: 8 NOVEMBER OM 19:00 IN DIE SENTRUM 

 

Gaan laai ook ons Tube/ “App” af en sien alles wat gebeur!!!!

Volg die stappe:

HOE OM TE REGISTREER VIR DIE SELFOON APP
1. Gaan na die Google Play store op jou foon.

2. Onder Search tik in NG Kerk App
(die volgende icon sal verskyn)

 

 

Klik Open
Klik Install – gee rukkie om af te laai.
As dit op jou skerm oopmaak, klik op Register.
Dit sal jou neem na die registrasieblad.

Tik in jou naam en van.

Tik jou e-posadres in.

Skep Password/Wagwoord

(kies iets wat jy maklik gaan onthou)

Onder Congregation code, tik in hoofletters: WELLOOS

As jy die icon na jou tuisskerm op jou foon wil skuif,, hou jou vinger op die icon tot die Add to homescreen/Voeg by tuisskerm opsie in die lysie verskyn.

VIR DIE IPHONE/APPLE FONE:

KONTAK DIE KERKKANTOOR BY 083 235 1248 of WHATSAPP ONS EN ONS SAL DIE “LINK” NA U SELFOON TOE WHATTSAPP MET DIE STAPPE WAT U MOET VOLG.

 

JEUG VERKOOP PLANTJIES VIR FONDSINSAMELING

 

 

 

 

 

 

AS IEMAND TOT STERWE KOM (HULP)

Hierdie moet nie gesien word as ‘n volledige handleiding nie, maar eerder ‘n praktiese stuk om te help in ‘n moeilike tyd wanneer ‘n mens maklik oorweldig kan voel deur al die besluite. Dit is bedagsaam om te sorg dat reëlings en besluite vergemaklik word en duidelik uiteengesette riglyne kan ‘n groot hulpmiddel wees in ‘n tyd van emosionele stres.

Alhoewel ‘n testament gewoonlik gesien word as die nommer een administratiewe voorbereiding vir die tydperk na afsterwe kan ‘n ekstra “wenslysie” baie waardevol wees vir al die besluite wat naasbestaandes moet neem.  Aangesien die testament dikwels ook eers later gelees word, help dit baie indien daar ook ‘n dokument is wat riglyne bevat vir onmiddellike besluite wat geneem moet word:

Reëlings wat voor afsterwe getref kan word

Algemene riglyne (verkieslik geskrewe):

 • Stel meer as een persoon in kennis waar u oorspronklike testament gehou word – skok maak soms dat ‘n mens glad nie kan onthou nie en dit is raadsaam om ‘n oorspronklike “duplikaat” van u Testament by u genomineerde Eksekuteur in bewaring te hou;
 • Lig naasbestaandes in of u begrawe of veras wil word (en dalk self waar u as gebêre of gestrooi moet word);
 • Dui aan of daar ‘n voorkeur begrafnisondernemer is wat u wil gebruik;
 • Gee riglyne deur as u sekere voorkeure vir u diens het bv ‘n lied, teks of blomme;
 • Belangrike dokumente wat met die rapportering van ‘n boedel vereis word, kan in een lêer bymekaar gehou word;
 • Die aangehegte “lys van dokumente” kan as inhoudsopgawe vir so ‘n lêer gebruik word;
 • Voer ‘n gesprek oor dié aspekte en probeer om onduidelikhede op te klaar;
 • Sluit ekstra inligting in bv. wat met troeteldiere moet gebeur, voorsorg vir huishulp en tuinier – ook  kleiner sake wat nie in testament hanteer word nie word bv. ‘n kleinkind wat ‘n gunsteling stoel kry of spesifieke boeke vir ‘n vriendin, kan vervat word in ‘n brief van wense, wat nie deel uitmaak van die Testament, maar by die Testament geliasseer kan word as ‘n aanhangsel.

Geldige Testament:

n Testament is ‘n laaste wilsbeskikking wat beteken dat u die aardse goed kan bemaak na goeddunke. U kan self besluit hoe u bates na u dood verdeel word. Die volgende aspekte is belangrik:

 • Stel ‘n Eksekuteur aan in u testament wat oor die nodige kennis en ondervinding beskik – dit is nie verkeerd om ‘n familielid of vriend as Eksekuteur te benoem nie, maar dikwels het die persone nie die nodige ervaring nie en behoort u dan voor te stel dat hy/sy kwotasies van professionele instansies moet verkry om hulle by te staan met die administrasie van u boedel;
 • Eksekuteursvergoeding kan onderhandel word, maar onthou dat die administrasie van ‘n boedel ‘n gespesialiseerde en tydrowende proses is en dat dit baie werk behels om ‘n boedel af te handel, wees dus redelik in u onderhandelinge met enige voornemende Eksekuteur;
 • Deur van ‘n kundige persoon se dienste gebruik te maak, verseker u dat die Testament uitvoerbaar is en dat die bates wel volgens u behoeftes vererf kan word;

         -2-

 • Sorg dat u Testament gereeld nagegaan word om seker te maak dat die dokument tred hou met veranderinge in Wetgewing;
 • Dit mag ook nodig wees om ‘n boedelbeplanning te doen om te verseker dat u boedel oor voldoende fondse beskik om administratiewe uitgawes, Boedelbelasting asook ander belastings te kan vereffen;
 • Vergewis u deeglik van die inhoud van u Testament, maak seker dat u dit reg verstaan en dat die dokument u behoeftes korrek aanspreek.
 • Besin voor u die testament teken en maak seker dat u weet wat u teken.

Ander dokumente wat oorweeg kan word:

Algemene Volmag:  Hierdie dokument stel ‘n aangewese persoon in staat om u sake te hanteer indien u in ‘n situasie beland waar u dit nie self kan doen nie soos bv. hospitalisering.

Lewende testament:  In hierdie dokument kan u aandui wat u wense is t.o.v. mediese hulp wanneer u dit nie self kan kommunikeer nie bv. of u met ‘n masjien aan die lewe gehou moet word ens. 

Onverwagse sterfgeval

Kontak iemand wat u kan kom bystaan en ondersteun in hierdie tyd – die predikant of vriende.

 • Neem genoeg tyd om afskeid te neem. As die persoon tuis oorlede is, moet die begrafnisondernemer gekontak word om die liggaam te verwyder.  Dit hoef nie die ondernemer te wees waar ‘n begrafnispolis uitgeneem is nie.  Verskillende tariewe kan vergelyk word;
 • Die predikant en begrafnisondernemer sal u bystaan met die formaliteite om die sterfte te registreer;
 • Stel ander belanghebbendes in kennis;
 • Dit kan waardevol wees om ‘n vriend/vriendin te vra om te kom help om die telefoon te beantwoord en mense te ontvang.  Vra gerus dat daar ‘n lysie gemaak word van diegene wat bel of besoek aflê;
 • Dit is belangrik om hier GEEN vinnige besluite te neem nie en gedwing te word om keuses uit te oefen waaroor u nie deeglik besin het nie.

Begrafnisreëlings

 • Bevestig ‘n datum met predikant en reël dan met kerkkantoor en koster.
 • Voer ‘n gesprek met predikant om tipe diens en ander versoeke te bespreek.
 • Reël met begrafnisondernemer watter dienste u van hulle verlang (kis, blomme, pamflette). Neem gerus iemand saam wat u sonder emosies kan help met besluite. Onthou daar is soms vriende of familie wat kan help met die blomme of pamflette – dit sal die koste van die  seremonie verlaag.
 • Besluit of daar ‘n fotograaf en/ of videograaf moet wees.
 • Besluit wie die huldeblyk en bedankings gaan doen.
 • Kies foto’s vir pamflet en dataprojektor.
 • Besluit oor verversings na die diens – wyk of eie spysenier.

         -3-

Na die begrafnis

Bekom testament en kontak die Eksekuteur om u behulpsaam te wees met die rapportering van die boedel;

Die Eksekuteur word betaal vir sy dienste en meeste van die administratiewe pligte bv. verandering van mediese fonds lidmaatskap, reël van gade-pensioen ens. behoort dus deur die Eksekuteur behartig te word;

Maak seker dat u oor voldoende kontantfondse beskik, aangesien die Eksekuteur nie onmiddellik toegang tot boedelfondse gaan kry nie en u dus vir 2/3 maande op eie fondse sal moet staatmaak;

Die Meester van die Hoë Hof sal met die uitreiking van ‘n eksekuteursbrief die eksekuteur amptelik aanstel. Dit kan etlike maande duur.  Hierdie is egter ‘n baie belangrike dokument om voort te kan gaan met die administrasie van die boedel;

Die administrasie van ‘n boedel neem enige iets van 6 tot 12 maande en in sommige gevalle selfs langer, hoofsaaklik omdat die Eksekuteur afhanklik is van die effektiewe funksionering van verskeie instansies om die administrasieproses so glad as moontlik te laat verloop.

Natuurlik verkies ons om hierdie onderwerp te vermy of uit te stel – dit is egter ‘n sekerheid dat ons  met die dood gekonfronteer gaan word.  Die dood is egter deel van God se genade!

LYS VAN DOKUMENTE EN BESONDERHEDE WAT BENODIG WORD OM ‘N BOEDEL AAN TE MELD

 • Oorspronklike testament
 • Oorspronklike sterftesertifikaat
 • Oorspronklike identiteitsdokument van die oorledene
 • Gesertifiseerde afskrif van die oorledene se huweliksertifikaat
 • Afskrif van egskeidingsbevel en skikkingsooreenkoms
 • 2 Gesertifiseerde afskrifte van bladsy 1 van elke erfgenaam se ID
 • 2 Gesertifiseerde afskrifte van erfgename se huweliksertifikaat
 • Telefoonnommers, posadres, e-posadres en faksnommer van elke erfgenaam
 • Boedelbesonderhede van elke vooroorlede eggenoot
 • (Volle naam, datum van afsterwe, plek van afsterwe, meesterskantoor en boedelnommer)
 • Oorspronklike titelakte
 • Oorspronklike motorvoertuigregistrasiesertifikate
 • Oorspronklike vuurwapenlisensies
 • Afskrif van munisipale dienste en belastingrekeninge
 • Oorspronklike aandelesertifikate
 • Oorspronklike poliskontrakte
 • Inligting van polisse wat aan begunstigdes betaalbaar is en annuïteite / uittree annuïteite
 • Afskrif van salarisstrokie
 • Afskrif van korttermynversekeringskontrak
 • Afskrif van huurkoopkontrakte
 • Volledige besonderhede van spaar, tjek, transmissie- en depositorekening by banke en bouverenigings asook bankboekies, bewyse van tjekboeke en kaarte
 • Afskrifte van nuutste bankstate
 • Volledige besonderhede van die laste, asook state as bewys daarvan
 • Inkomstebelastingverwysingsnommer
 • BTW-verwysingsnommer
 • Afskrif van huurkontrak
 • Volledige besonderhede van mediese fonds
 • Volledige besonderhede van pensioenfonds / werkgewer
 • Afskrif van telefoonrekening
 • Afskrif van TV-lisensie
 • Volledige besonderhede van begrafnisonderneming en indien begrafniskoste ten volle vereffen is, kwitansie of afskrif daarvan
 • In geval van dood as gevolg van onnatuurlike oorsake, die besonderhede van die SA polisie wat die saak ondersoek, ondersoekbeampte, saaknommer en moontlike oorsaak van afsterwe
 • Inligting met betrekking tot enkelbedragvoordele in die jaar wat afsterwe voorafgaan wat aan die oorledene uitbetaal is
 • Inligting met betrekking tot kapitale bates wat verkoop / vervreem is gedurende die laaste twee jaar (Vir kapitaalwinsbelasting doeleindes)

 

ZAPPER

Zapper Afkondigings - Copy

 

Verjaarsdae

BAIE GELUK AAN ELKEEN  MET  U VERJAARDAG.

05 DESEMBER

Ackermann, Paul
Foot, Adele
Matthee, Irene
Swart, Daniël
Van der Spuy, Jacques
Victor, Cecily

06 DESEMBER

Botha, Minke
Gilliland, Gustav
Hugo, Lené
Hurter, Eloïse
Lochner, Antoinette
Ollewagen, Sarie

07 DESEMBER

Cloete, Julia
Delport, Amelia
Joubert, Marí
Linde, Joshua
Smit, Hanke
Victor, Nina

08 DESEMBER

Agenbag, Wilma
Fourie, Du Toit

09 DESEMBER

Coetzee, Marnus
Gilliland, Lumari
Rheeder, Johanna
Smith, Anita
Strachan, Joánndri

10 DESEMBER

Hertz, Karien
Rossouw, Ansu
Van Der Merwe, JJ
Vermeulen, Sonja

11 DESEMBER

De Jager, Natasha
Le Roux, Nico-Merwe
Van Der Merwe, Helmien
Van Rooyen, Mian