Deur : Skriba  /  June 23rd, 2013

PREDIKANTEVERLOF

Ds Jan is met langverlof tot 31 Julie en ds NJ met verlof v/a 20 Junie – 10 Julie.  Ingeval van ‘n krisis, kan u die kerkkantoor skakel of dr Hennie van Deventer v/a 20 Junie – 1 Julie by 072 433 0085, dr Ryk van Velden v/a 20 – 29 Junie by 082 857 4368, en ds George Conradie v/a 2 tot 10 Julie by 083 662 5126.

 

KERKKANTOOR URE

Die kerkkantoor gaan gedurende die skoolvakansie v/a 1 – 5 Julie slegs oop wees tot 13:00 en nie 14:00 nie agv skriba wat met verlof gaan.

 

WILDSMARK 9 AUGUSTUS

Op Donderdag 8 Augustus kan u heerlike wildsburgers en “wilde honde” kom eet na werk v/a 18:00.  Vrydag is ‘n vakansie- en feesdag en Middelburg bring baie wildsvleis en –produkte.  Gemeentelede wat wil woeker vir die basaar het ot 19 Junie kans om ‘n stalletjie te bespreek by die kerkkantoor.  V/a 20 Junie kan u ‘n stalletjie bespreek om u eie produkte te bemark @ R100-00 per produk.  Navrae kerkkantoor of Danie Theart 021 873 1275 /  084 517 2610.

 

WILD TE KOOP

Gekerfde wildsbiltong @ R20-00/100g, Kudusalami’s @ R120-00, wildspatties @ R35-00/600g (4 patties) en heerlike wildsbraaiwors @ R60-00 p/k te koop by die kerkkantoor gedurende kantoorure 08:00 tot 14:00.

 

DIENS VAN BARMHARTIGHEID STRAATMARK

Ons beoog om ’n straatmark op 29 Junie te hou.  Klere, veral warm klere, en enige kombuisware, gordyne en beddegoed kan by die kerkkantoor afgegee word.  Ons benodig ook skoolklere.

 

40 DAE V/A 4 AUGUSTUS

Die tema loop oor 6 weke in preke en in kleingroepe.  Romeine 12 die roete na vernuwing.  Indien u wil deel wees van ’n kleingroep of bereid is om leiding te neem, gee asb u naam deur aan die kerkkantoor.  Ons benodig getalle vir bestellings. Koste is R40-00 en  alles is in Afrikaans.

 

KERSKAARTJIES VIR GEVANGENES

Die Vrouediens (Getuienis) wil baie graag vroegtydig begin om weer vanjaar vir elke gevangene in die Hawequa en ander gevangenisse in die omgewing ‘n Kerskaartjie te gee wat hulle oor die Kerstyd vir hulle geliefdes kan stuur.  Die Kerskaartjies kan gemaak word deur bv ‘n A4 blad in vier te vou en dan op die voorkant  ‘n prentjie te plak of om dit met enigiets anders te versier.  Indien u dalk iets soek om die kinders in die koue wintervakansie tuis besig te hou of saans voor die kaggelvuur ‘n tydjie kan afknyp om ‘n Kerskaartjie of meer te maak om ons daarmee te help, sal ons dit baie waardeer.   Ons kon verlede jaar 600 kaartjies vir hulle gee.  Ons wil ook asb vra dat u, indien dit moontlik is, ‘n koevert en ‘n posseël by elke kaartjie sal sit.  Baie dankie by voorbaat.  Kontak kerkkantoor of Lounette van Niekerk, Bainsvallei 15 082 774 9039 of 021 864 3175.

 

NUUS VAN MIRIAM / ELZA

Indien u haar nuusbrief per e-pos wil ontvang, stuur u besonderhede na carina.t@ibits.co.za  Indien u ‘n gedrukte kopie verlang, is dit by kerkkantoor  beskikbaar. Ons sal in die afkondigings aandui wanneer nuwe nuus beskikbaar is.   Junie se nuusbrief is nou te kry.

 

MAKHATHINI UITREIK

Wellington-Oos beplan ‘n Makhathini-uitreik vanaf ongeveer 22 Augustus tot 1 September. Ons fokusareas tydens Makhathini-uitreike is opleiding en ondersteuning tov primêre gesondheidsorg/tuisversorging van siekes en bejaardes, opleiding en ondersteuning by kleuterskole asook enige tipe vaardigheidsontwikkeling by werkloses, veral na-skoolse jeug.  Indien u belangstel om die uitreik mee te maak en ‘n bydrae wil lewer by genoemde fokusgebiede, skakel gerus vir ds Jan 084 585 3531 of Wynand Lambrechts 083 454 5650.

 

SELGROEP VIR MANNE

Donderdagaande om 19:00 by Buks Oberholzer se huis by van der Merwestraat 27.  Kontaknrs 021 864 1867 / 082 377 7705.

 

BREI- EN SWEETPAKPROJEK

As u kan help met die brei van musse, serpe, truitjies en bedsokkies, die maak van sweetpakkies of wol of sweetpakmateriaal kan skenk, kontak Suzanne Fabricius 021 864 1122.

 

DS DRIES VOLSCHENK KINDERBEDIENING MADAGASKAR

Preek Sondag  21 Julie by ons.

In die Nuus