Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 25th, 2016

UIT DIE KANTOOR

 

Ds NJ is op 29 November’17 en van 27 Desember’16 tot 10 Januarie’17 met verlof.

Ds Jan is gedurende Desember’16 met Sabbatsverlof.

 

LEKKER FILTERKOFFIE TYDENS AANDDIENS (nie uitnaweke)

Kom geniet `n heerlike koppie filterkoffie vanaf 18:30 in die kerk. Ons sal dit waardeer indien u `n donasie van R5 kan gee om die onkoste te dek.

 

JEUG AKTIWITEITE

 

TIENERKAMP

Daar sal `n tienerkamp (Gr8 – 12) plaasvind vanaf 2 – 4 Desember te Disakloof.  Kom chill lekker saam.  Koste beloop R400.  Ons vertrek Vrydag 08:00 en sal terug wees Sondag om 16:00.  Inskrywings sluit Maandag 28 November om 14:00 – daar is slegs plek vir 20.

 

TEKKIES EN GRAAD 7’S- JAAREINDKAMP

Ons Jaareindkamp is Vrydag, 2 Desember tot Saterdag, 3 Desember.  Ons tema:  3!

Jy gaan n matras, beddegoed, swemklere en hope energie nodig hê!  Almal wat die jaar betrokke was is uitgenooi. Kostes R50 – Inligting by Tannie Adell!

 

AANDAG GRAAD 7’S VAN 2017!

Ons hou Avontuurkamp in Montague 20, 21 en 22 Januarie 2017.  Ons tema: Merke, gereed, LEEF!  “Voorbereid vir die uitdagings van my groot jaar.”  R300 per kind.  Plek vir 20! Ons gaan swem, trekker ry en alles wat lekker is doen.

Volledige inligting by Tannie Adell!

 

ALGEMEEN

 

GEROEP TOT DIENS VIR DIE HERE?

Indien jy geroepe voel om betrokke te raak by Kinder- en jeugbediening van ons gemeente, meld asb. aan.  Vir 2017 het ons nog hulp nodig met: Peuterkerk leier, Kategete vir Junior en Senior klasse, Hulp met Midweekbediening.  Kontak Adell  by 082 925 7190, indien jy kans sien .

 

EERSTEJAARSKAMP

Die Kruiskerk, Stellenbosch bied `n Eerstejaarskamp aan vanaf 15 – 18 Januarie 2017 by Bergkroon, Wellington.  Vir navrae, gaan na hul webwerf kruiskerk.com/registrasie/eerstejaarskamp 2017.

 

KERSFEESPAKKIES

Die Barmhartigheidsbediening wil graag vir 18 behoeftige inwoners van Silwerkruin (10 dames en 8 mans), asook Huis Lizelle (13 dames en 2 mans) `n toiletware pakkie gee.  Enige bydrae is welkom en kan by die kerkkantoor afgegee word.  Vir verdere navrae, kontak Suzanne Fabricius by 072 244 3931 / 021 864 1122.

G-VOUCHER

Dit is weer vanaf 28 November – 2 Desember NG Kerk Wellington-Oos se diensbeurt by die G-Voucher projek.  Indien u kan help gedurende hierdie tyd, kontak vir Jack de Jager by 0726092507.  Die volgende produkte word benodig vir die jaar afsluitingsfunksie:  Hoender en groente vir potjiekos, rys, broodrolletjies of bolletjies, plaatkoek/cupcake/ander koekies, lekkers, chips, koeldrank, roomys en vrugte.

GLASFLESSE

Ons benodig glasflesse vir volgende jaar se Wilds-en Gemeentefees en kan by die kerkkantoor afgegee word.

 

In die Nuus