Deur : Skriba  /  April 15th, 2012

Gebedslys

Lynette Nel (wyk 20)

Etrecia Mostert (wyk 1 Noord)

Gerrie Gerber (wyk 30)

Willie Hendrikse (wyk 9)

Jan Kok (Spruitrivier)

Amanda Kriel (wyk 7)

Adriana Nel (wyk 25) se ma

André Mouton (Onder Berg & Dal) se ma

Johann Beer (wyk 11)

Cobus Ellmann (Patatskloof)

Ria Crous (Spruitrivier)

Elaine Mostert (wyk 18)

Lampies Lamprecht (wyk 11)

U voorbidding word opreg waardeer en ervaar

In die Nuus