GODSDIENS IN SKOLE

Deur : Skriba  /  September 23rd, 2014

Kom ons bid dat die Here hierdie saak sal lei en dat die verde-digers (ten gunste van godsdiens in skole) suiwer motiewe sal hê en die eer van God ons Vader voorop sal stel.  Bid ook dat huisgodsdiens waar ouers met kinders oor die soenverdienste van Jesus praat in ere herstel sal word.  “Julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp.”  Deut 4:9 (b)

In die Nuus