LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  December 6th, 2014

“Groot en wonderlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig!” Openb 15:3

In die Nuus