LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  February 2nd, 2013

Ons lofprysing kom uit Ps 71

“ ………… op U, Here het ek van jongs af vertrou.

U is my hulp van geboorte af reeds voor

ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm.

U loof ek dan gedurigdeur”

In die Nuus