LOFPRYSING

Deur : Skriba  /  November 16th, 2013

Ons skrifgebed kom uit Ps 68 “Here, ons sing ‘n lied tot eer van u Naam, ons jubel voor U, wie se Naam Here is,  U is ‘n Vader vir die wese, ‘n Beskermer vir weduwees en U sorg vir die vreemdeling.”

In die Nuus