VEROOTMOEDIGING

Deur : Skriba  /  October 20th, 2013

Kom ons raak stil voor die Here en dink na oor die afgelope week – het u God sien werk, het Hy deur u gewerk?  Wy uself aan die Here en oordink die vlg:  “Ons is medewerkers in diens van God …..”  1 Kor 3:9

In die Nuus