Februarie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
 
1
2
3

Sunfield Vrugtefees 15:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen (Gr 7’s) 18:15

4

Senior Burger Funksie

Muurprop 18:30

5
6

UITNAWEEK

7

Oggenddiens: 09:00

Geen Kategese / Kinderkerk

Geen Aanddiens:19:00

Sin Offer:Badisa

8

Gemeentebed/Omgee 18:00

Jeug 19:00

G-Voucher (8-12)

9

Vrouebiduur 09:00

Wyksbyeenkoms

Leraarsbyeenkoms

Groepe 1&2

10

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen (Gr 7’s) 18:15

Diensteverh 18:00

Getuienis/Eiendom 19:00

Finansies 20:00

11

Muurprop 18:30

12
13
14

BIDDAG VIR OPVOEDING & ONDERWYS

LYDENSWEEK 1 (WEEK VAN VERNUWING)

Oggenddiens: 09:00

Om die tafel kategese begin:08:30

Jeug@6: 18:00

Aanddiens:19:00

Sin Offer:Bediening aan Dowes

Tee: Suzanne Fabricius

15

WEEK VAN VERNUWING

16

WEEK VAN VERNUWING

17

ASWOENSDAG

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen (Gr 7’s) 18:15

18

Muurprop 18:30

19
20

Belydeniskamp

(20-22)

21

LYDENSWEEK 2

Nagmaaldiens: 09:00

Om die tafel kategese:08:30

Jeug@6: 18:00

Aanddiens:19:00

Offer:Boufonds

Tee: Joanne Els

22

Kerkraadsvergadering 19:00

23

Doopkursus 18:00

24

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen (Gr 7’s) 18:15

25

Muurprop 18:30

Vroue Kuieraand

 

26
27
28

LYDENSWEEK 3

Oggenddiens 09:00

Jeug@6: 08:30

Aanddiens:19:00

Offer: Jeug Uitreike

Tee: Marina Botha