April
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
         
1
2
3

LYDENSTYD  (Week 5)

DAG VAN DANKSEGGING & VEROOTMOEDIGING

Doopdiens: 09:30

Offer:  Getuienis (Mbekweni

4
5

SKOLE OPEN

6

Kletsgroepie 10:00

7

Muurprop 18:30

8

Dienssentrum Basaar

9
10

LYDENSTYD  (Week 6)

Oggenddiens: 09:30

Jeugkerk

Jeug@6: 17:30

Sin Offer: Gemeenteondersteuning

11

Gemeentbed/Omgee

18:00

Jeug 19:00

12

Vrouebiduur 09:00

Eiendomme 18:00

13

Kletsgroepie 10:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen 18:15

Diensteverh 18:00

Getuienis 19:00

Finansies 20:00

14

Muurprop 18:30

15

GOEIE VRYDAG

09:00

16
17

PAASFEES  (Week 7)

Nagmaaldiens: 09:30

Offer: Getuienis (Ds Khoza Mosambiek)

18

G-Voucher

(18-22)

GESINSDAG

19
20

Kletsgroepie 10:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen 18:15

21

Muurprop 18:30

22

Jeug

Ma & Dogtertjie Aand

23
24

Oggenddiens: 09:30

Om die tafel (Ouers & Kinders)

Jeug@6: 17:30

Sin Offer: Studentebearbeiding

25

Kerkraadsvergadering

(Visionering) 19:00

26
27

VRYHEIDSDAG

28

Muurprop 18:30

29
30

UITNAWEEK