Junie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
     
1

Pinkster 10:00

Pinkster 19:00

Kinderpinkster 19:00

Kollekte vir Bybelverspreiding

2

Pinkster 10:00

Pinkster 19:00

Kinderpinkster 19:00

Kollekte vir Bybelverspreiding

3
4
5

PINKSTERFEES

BIDDAG VIR EKOLOGIE

Nagmaaldiens: 09:30

Om die tafel (Ouers & Kinders)

Jeug@6: 17:30

Offer: Jeug (Kinderbediening)

6
7
8

Kletsgroepie 10:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen 18:15

9

Vreugdediens Pannekoek

Muurprop 18:30

10
11
12

BIDDAG VIR JEUG & KATEGESE

Doopdiens: 09:30

Jeugkerk

Jeug@6: 17:30

Sin Offer: Jeugwerk

13
14

Vrouebiduur 09:00

15

Kletsgroepie 10:00

Kix & Tekkies 17:30

Mug & Teen 18:15

16

JEUGDAG

17

SKOLE VAKANSIEDAG

18

UITNAWEEK

19

VADERSDAG & BIDDAG VIR BLINDES

Oggenddiens: 09:30

Offer: Instituut vir blindes

 

20
21
22

Kletsgroepie 10:00

 

23
24

SKOLE SLUIT

25
26

Oggenddiens: 09:30

Offer: Omgee

            (Noodfonds / Alimentasie)

27

G-Voucher

(27-1 Julie)

28
29
30