Auto Draft

Deur : Skriba  /  February 10th, 2013

BIDDAG VIR OPVOEDING EN ONDERWYS

GETUIENISSONDAG

SINODALE DANKDAG

WêRELDHUWELIKSDAG

EERSTE  LYDENSWEEK

Oggenddiens: 09:00

Aanddiens: 19:00

Sin Offer:  Zimbabwe / Malawi / Mosambiek

Tee:  Wyk 5

In die Nuus