Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 19th, 2020

TEKS VIR DIE WEEK

Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep:”Eli, Eli, Iema sabagtani?”Dit is: My God, my God, waarom het U my verlaat?

 

 

In die Nuus