Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 17th, 2013

Mark 15:34

Om drie-uur het Jesus hard uitgeroep:  “Eloï, Eloï, lemá sabagtani?” 

Dit beteken:  My God, my God, waarom het U My verlaat?”

In die Nuus