Deur : Skriba  /  April 19th, 2015

JEUGPROGRAM

Woensdag

16:00 – 17:00 – KIX (Voorskool tot Gr 3)

17:30 – 18:30 – TEKKIES (Gr 4 – 6)

17:30 – 18:30 – TWITTERS (Gr 7)

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen wel

19:00 – Dagbestuur vergader – Die Sentrum

20:00 – Finansies vergader – Carien se kantoor

 

Dinsdag

07:30 – Bybelstudie

Leraarsbidure – Wyke Patatskloof en Dukes

Wyksbyeenkomste in alle wyke

 

Woensdag

09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie

18:00 – Diensteverhoudinge – Moederskamer

 

Donderdag

05:30 – Bybelstudie- Barlinkastraat 25

 

In die Nuus