Deur : Skriba  /  October 7th, 2012

JEUGPROGRAM

Woensdag:  18:30 vir 19:00  –  Matriekete

Vrydag:         19:00  –  Koffiekroeg

                       14:00  –  Gr 1 – 3 Kamp

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:     17:30  –  Herfsvreugdekoor

                       18:00  –  Leer & Aktuele kommissie vergader – Welvanpas pastorie

                       18:00  –  Diens van Barmhartigheidkommissie vergader  – Konsistorie

                       19:00  –  Gemeentebediening vergader – Konsistorie

                       19:00  –  Jeugkommissie vergader – Jeuglokaal

Dinsdag:       09:00  –  Vrouebiduur – Tiendes van anys

                       18:00  –  Basaarvergadering – Konsistorie

                                       Leraarsbiduur – Wyke 27 & 34

Woensdag:   05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie 

                        09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                        09:30  –  Bybelskool – Martha saal – Paulus

                        18:00  –  Diensteverhoudinge vergader – Moederskamer

                        19:00  –  Eiendomskommissie vergader – Konsistorie

                        19:00  –  Getuieniskommissie vergader –  Die Sentrum

Donderdag:   05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25   

In die Nuus