Deur : Skriba  /  April 14th, 2013

JEUGPROGRAM

Maandag:     19:00 – Jeugweek  –  Hugenote Hoërskool  –  Ds Johannes Nortier

Dinsdag:       19:00 – Jeugweek  –  Hugenote Hoërskool  –  Ds Johannes Nortier

Woensdag:   16:00 – 17:00  – KIX  (Voorskool tot Gr 3) – ‘n Orkesspeler  

                     17:30 – 18:30 – TEKKIES  (Gr 4 – 6) – Emmausgangers   

                     17:30 – 18:30 – CHOMPS  (Gr 7)

                     19:00 – Jeugweek  –  Hugenote Hoërskool  –  Ds Johannes Nortier

Donderdag:  19:00 – Jeugweek  –  Hugenote Hoërskool  –  Praise & Worship

                     19:00 – Jong werkendes  – Dorisrylaan 54

Vrydag:         19:00 – Geen Koffiekroeg

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:     17:30  –  Herfsvreugdekoor

                     18:00  –  Aktuelesakebediening   –  Welvanpas pastorie

                                  Barmhartigheidsdiens   –  Konsistorie                           

                     19:00  –  Gemeentebediening   – Konsistorie

                                   Jeugbediening  –  Die Sentrum

                                   Getuienisbediening – Jeuglokaal     

Dinsdag:       Leraarsbidure – Patatskloof & Richelieu

Woensdag:   05:45 –  Bybelstudie  – Konsistorie    

                     09:00 –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                     18:00 –  Diensteverhoudings  –  Moederskamer

                     19:00 –  Authentic Manhood II  –  Kerk

Donderdag:   05:30 –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

Saterdag:      Stuurderskonferensie – Wellington Noord

In die Nuus