Deur : Skriba  /  March 24th, 2014

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30  –  Herfsvreugdekoor oefen

 

Dinsdag

07:30  –  Bybelstudie

18:00  –  Doopkategese – Die Sentrum

               Leraarsbidure wyke 30, 31, 25, 34

 

Woensdag

09:00  –  Gebedsgroep  –  Konsistorie

19:00  –  Sang- en Musiekbediening vergader – Konsistorie

 

Donderdag

05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

In die Nuus