Deur : Skriba  /  April 6th, 2014

JEUGPROGRAM

Donderdag

19:00  –  Jongwerkendes                                    

            

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:

17:30  –  Herfsvreugdekoor oefen

18:00  –  Aktuelesakebediening   –  Die Sentrum

              Barmhartigheidsdiens   –  Konsistorie

19:00  –  Gemeentebediening   – Konsistorie

              Jeugbediening  –  Die Sentrum

 

Dinsdag

07:30  –  Bybelstudie

09:00  –  Vrouebiduur – Mengelmoes kardoes

               Leraarsbidure – Wyke 27, Hertzog, Onder Berg-en-Dal & Richelieu

 

Woensdag

09:00  –  Gebedsgroep  –  Konsistorie

18:00  –  Diensteverhoudings  –  Moederskamer

19:00  –  Eiendomme – Konsistorie

 

Donderdag

05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

19:00  –  Getuienis  – Jeuglokaal

19:00  –  Toerusting vir kategete  – Die Sentrum

 

Vrydag

18:00 – 21:00  –  Daniël Konferensie

 

Saterdag

08:00 – 16: 00  –  Daniël Konferensie

In die Nuus