Deur : Skriba  /  September 28th, 2014

JEUGPROGRAM

Vrydag:            11:30 –  Fietstoer vertrek v/a Die Sentrum

 

                                  PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:       

17:30 – Herfsvreugdekoor oefen

18:00 – Fietstoervergadering vir alle helpers – Die Sentrum

Dinsdag:          

07:30 – Bybelstudie

10:00 – 40 Dae – KerkNie elkeen wat  sê”  “Here, Here” sal in die koninkryk  van die hemel ingaan nie ….

Mat 7:21

18:00 – Wildsfeesvergadering vir alle basaarsameroepsters  – Die Sentrum

               Leraarsbidure – wyke 27, Hertzog, Onder Berg-en-Dal & Richelieu

Woensdag:    

09:00 – Gebedsgroep – Konsistorie

19:00 –  Spesiale UK vergadering – Die Sentrum

Donderdag:      

05:30 – Bybelstudie – Barlinkastraat 25                          

In die Nuus