Auto Draft

Deur : Skriba  /  June 9th, 2017

Maandag:
17:30 Herfsvreugde Kooroefening

Dinsdag:
07:30 Vroeë biduur
09:00 Vrouebiduur -Wat beteken “om te glo” vir jou?
Wyksbyeenkomste
Leraarsbiduur: Groenberg, Uitsig-Noord, Krommerivier & Laer-Uitsig

Woensdag:
16:00 KIX
17:30 Tekkies
17:30 Gr 7’s

Donderdag:
19:00 Dissipelskapgroep

Vrydag:
Jeugdag

Sondag: 18 Junie 2017
09:30 Spesiale Doopdiens: Ds Jan Grobbelaar
19:00 Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar

In die Nuus