Auto Draft

Deur : Skriba  /  September 8th, 2017

PROGRAM VIR DIE WEEK
 
Maandag:
17:30 Geen Kooroefening

Dinsdag:
09:00 Vrouebiduur ( Praat jy met ander oor Jesus? )
10:00 Kleingroepe vir 40 dae – Proteastr 7 (Pastorie)
Leraarsbiduur (wyke  12,13,24,33)

Woensdag:
09:00 Gebedsgroep
16:00 KIX
17:30 Tekkies
17:30 Gr 7’s

Donderdag:
5:30 Bybelstudie (Barlinka Str 25)
19:00 Dissipelskapgroep

PREEKBEURTE

SONDAG 17 SEPTEMBER 2017

09:30 – Oggenddiens: Prop Annelet Slazus
19:00 – Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar

In die Nuus