Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 12th, 2012

JEUGPROGRAM

Vrydag:          19:00 – koffiekroeg

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Dinsdag:         05:45 – 07:00  –  Authentic Manhood – Kerk

                         09:00 –  Vrouebiduur  – My Bybel, so kosbaar!

                         Leraarsbiduur – Wyke 12, 13, 32, 33

Woensdag:    05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie 

                         09:00  –  Gemeentebiduur – Hervat in die konsistorie

                         09:30  –  Bybelskool – Martha saal – Paulus

Donderdag:    05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

                         19:00  –  Toerusting vir Kategete – Die Sentrum

In die Nuus