Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 26th, 2012

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag:      19:00  –  Gemeentebediening vergader – Konsistorie

Dinsdag:        Leraarsbidure – Uitsig-Noord, Laer-Uitsig, Blouvlei

Woensdag:   05:45  –  Bybelstudie  – Konsistorie          

                        09:00  –  Gemeentebiduur – Konsistorie

                        19:00  –  Selgroep vir ouers met kinders ≤ 5 jr – Jeuglokaal

Donderdag:   05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25   

In die Nuus