Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 16th, 2014

JEUGPROGRAM

Vrydag:  Imagine Jeugkamp 21 – 23 Maart

 

 

PROGRAM VIR DIE RES VAN DIE WEEK

Maandag

17:30  –  Herfsvreugdekoor oefen

19:00  –  UK vergadering – Die Sentrum

 

Dinsdag

07:30  –  Bybelstudie

18:00  –  Doopkategese – Die Sentrum

              Wyksbyeenkomste in alle wyke

              Leraarsbidure wyke 12, 13, 24, & 33

 

Woensdag

09:00  –  Gebedsgroep  –  Konsistorie

 

Donderdag

05:30  –  Bybelstudie – Barlinkastraat 25

In die Nuus